Giovane, leggera, aggraziata.
Elegant, slim, graceful.